fbpx

Politica de confidențialitate

Regulament privind protecția datelor

ViitorPlus – asociația pentru dezvoltare durabilă (Viitor Plus) acordă o importanță deosebită protejării datelor dumneavoastră personale deoarece protecția datelor reprezintă una dintre cele mai mari priorități în relație cu clientul/partenerul/sponsorul/donatorul/persoana care colaborează cu Viitor Plus.

Următorul regulament privind protecția datelor este conceput spre a vă informa cu privire la modul cum colectăm, utilizăm și transmitem mai departe datele dumneavoastră cu caracter personal.

Drepturile dumneavoastră

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, beneficiați (pe perioada păstrării și prelucrării datelor de către Viitor Plus) de:

Dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 și condițiile în care pot fi exercitate.

Dreptul de acces la date:

Dreptul de a obține de la operatorul de date (Viitor Plus), la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele în legătură cu participanții la Campanie sunt sau nu prelucrate de către acesta.

Dreptul de intervenţie:

Dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea sau transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte.

Dreptul de opoziție:

Dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care vizează persoana să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale:

Dreptul unei persoane de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competenta profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte; Dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, care i-au fost încălcate.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la Viitor Plus, cu sediul situat în București, Strada Ispravnicului 33-35, 023741, urmând a primi un răspuns în termen de 15 zile de la data primirii cererii. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Cum utilizăm datele dumneavoastră?

Dacă nu se specifică altfel, Viitor Plus prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră (prenume, nume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail, cetățenie, semnătură, date din actele de stare civilă, formare profesională/diplome/studii, serie și număr CI, CNP) într-unul din următoarele scopuri:

Crearea bazei de date cu donatori și sponsori ai organizației, precum și pentru realizarea contractelor de sponsorizare;
Crearea bazei de date cu voluntari și angajați ai organizației;
Crearea bazei de date cu beneficiari ai proiectelor educaționale ale asociației;
Crearea bazei de date cu clienți sau potențiali clienți.

Cazul datelor colectate în urma înregistrării în calitate de „profesor partener” în cadrul programului nostru „resursă profesor”:

Aceste date sunt utilizate în scopul creării unei baze de date cu informațiile despre profesorii interesați de materialele noastre educationale. Facem acest lucru pentru a înțelege mai bine cum este utilizat acest material și pentru îmbunătățirea acestuia. În acest context, este posibil ca noi să vă contactăm personal (prin telefon sau prin e-mail) pentru a primi feedback-ul.

Înregistrarea la newsletter ne permite să vă trimitem alte informații privind programele noastre educationale (concursul cluburile ecoprovocarea printre altele).

Datele cu caracter personal pe care ni le transmiteți la completarea formularelor de contact sau prin e-mail sunt tratate cu confidențialitate. Nu sunteți obligat să ne transmiteți date cu caracter personal.

Noi utilizăm datele dumneavoastră exclusiv în scopul prelucrării solicitării dumneavoastră. Dacă nu se specifică altfel, toate datele cu caracter personal transmise pe site-urile noastre prin intermediul formularului online rămân pe serverul nostru în București. Datele nu vor fi niciodată transmise unei terțe părți sau într-o altă țară.

Potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Viitor Plus este obligată să prelucreze datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră sau o altă persoană, respectând măsurile de securitate.

Pentru tot traficul de pe site-urile / serviciile noastre (inclusiv formularele online), utilizăm o procedură de codificare, astfel încât datele primite să fie protejate împotriva accesului neautorizat (vezi mai jos).

Codificare

Viitor Plus a luat măsuri de securitate tehnice și organizatorice pentru protejarea cât mai cuprinzătoare a datelor dumneavoastră împotriva accesului nedorit. Informațiile date de dumneavoastră sunt transmise în formă codificată prin intermediul unui protocol SSL (secure socket layer) și verificate cu privire la autenticitate pentru a se preveni abuzul de date personale din partea unor terți. Acest lucru se poate recunoște în bara de sus a ferestrei de internet care indică browserul – simbolul lacăt este închis, iar rândul de adresă începe cu https…

Activitățile de marketing și comunicare

Viitor Plus organizează diverse activități de reclamă, marketing precum și campanii publicitare. Având în vedere că unele activități presupun prelucrarea unor date cu caracter personal ca de exemplu nume și prenume, telefon/fax sau adresa de domiciliu, dorim să vă asigurăm că datele dumneavoastră, în calitate de client / partener / sponsor / donator al Viitor Plus, sunt protejate prin sisteme tehnice performante și sunt tratate cu confidențialitate. Viitor Plus respectă legislația în vigoare și vă asigură de respectarea tuturor drepturilor dumneavoastră. Datele sunt utilizate de către Viitor Plus doar în scopul în care le-ați înscris, fiind transmise doar în mod excepțional partenerilor colaboratori, care îndeplinesc la rândul lor cerințele impuse de legislația în vigoare privind protecția datelor.

Newsletter și email-uri

Dacă doriți să vă abonați gratuit la unul dintre buletinele noastre informative, avem nevoie de adresa dumneavoastră de e-mail. După completarea și transmiterea formularului de abonare, veți primi de la noi un e-mail de confirmare. Newsletter-ul nostru va fi transmis numai după ce ați confirmat abonarea, dând click pe link-ul primit în e-mailul de confirmare. Uneori, newsletter-ul poate fi transmis de către un partener Viitor Plus. Conform prevederilor legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 privind Protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Viitor Plus se obligă să folosească adresa dumneavoastră de e-mail numai pentru a vă transmite newsletter-ul. Datele de contact nu vor fi distribuite către o terță persoană. Aveți posibilitatea să vă dezabonați de la newsletter oricând, urmărind instrucțiunile indicate în subsolul paginilor (footer) acestor e-mailuri. Adresa dumneavoastră de e-mail va fi ștearsă imediat din baza de date a abonaților.

Navigare pe website-urile noastre și cookies

În timp ce dumneavoastră utilizați paginile noastre de web, noi folosim informațiile pe care le primim exclusiv pentru evaluări statistice, pentru a înțelege mai bine interesul persoanelor care ne vizitează site-urile și pentru a afla cum să ne îmbunătățim activitățile pentru a atrage cât mai mulți oameni pentru cauza pe care o susținem. Astfel, nu se realizează profiluri utilizator raportate la persoană. În acest context utilizăm următoarele date: pagina din care a fost solicitat fișierul, denumirea fișierului, data și ora accesării, cantitatea de date transmisă, starea de acces (fișierul a fost transmis, fișierul nu a fost găsit, etc.), o descriere a tipului de sistem de operare utilizat și o adresă IP anonimizată (din care s-au eliminat ultimele trei cifre prin programul Piwik și serviciul Google Analytics).

Pentru a ușura ghidarea utilizatorului pe paginile noastre de web, utilizăm module cookie (adică texte speciale pe care un server de web le transferă către calculatorul dumneavoastră) cu ajutorul cărora este gestionată conexiunea dumneavoastră la paginile noastre de web pe durata sesiunii. La terminarea sesiunii de Internet, modulele cookie ale sesiunii sunt șterse automat.

În acest sens, serviciile companiei pe care o folosim: Google Inc. având sediu la 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA, colectează și memorează date pe
această pagină pentru realizarea unui profil utilizator pseudonimizat. Google Inc. memorează un modul cookie permanent în programul dumneavoastră de browser, care permite recunoașterea browserului de Internet. Datele prelevate cu tehnologia Google Anaytics nu sunt utilizate pentru identificarea personală a vizitatorului acestor pagini de web, și nici nu sunt puse în conexiune cu datele privitoare la pseudonimul purtătorului. Această prelevare și stocare de date prin intermediul modulelor cookie permanente de către Goolge Inc. poate fi oricând contestată. Vă puteți seta browser-ul, astfel încât să vă informeze cu privire la plasarea modulelor cookie. Astfel, utilizarea acestora devine transparentă pentru dumneavoastră.

Pentru tot traficul de pe site-urile / serviciile noastre (inclusiv formularele online), noi utilizăm o procedură de codificare, astfel încât datele primite să fie protejate împotriva
accesului neautorizat (vezi mai jos).

Utilizarea canalelor de conectare socială (Social Plugins):

Prezența noastră pe internet se realizează prin diferite canale de conectare socială („Plugins“). Momentan este utilizată rețeaua de socializare Facebook, care este operată de către Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA. Plugin-urile Facebook sunt marcate cu un logo Facebook, cu simbolul „degetul mare arătând în sus”, cu expresii precum „îmi place”, „like”, „recomandă” sau „distribuie” sau cu suplimentarea „Facebook Social Plugin”. Prin utilizarea plugin-urilor furnizorului de servicii social media i se transmite informația că ați deschis pagina noastră de internet. Printre altele, se transferă următoarele informații către furnizorul rețelei de socializare:

• Adresa paginii de internet unde se găsește canalul de conectare socială activat
• Data și ora deschiderii paginii de internet respectiv activarea social plugin
• Informații despre browser-ul utilizat și sistemul de operare utilizat
• Adresa dumneavoastră actuală de identificare

Dacă sunteți deja înregistrat la furnizorul de servicii social media în momentul activării plugin-ului, atunci acesta este în măsură să identifice, după datele menționate mai sus, numele dumneavoastră de utilizator și, după caz, adevăratul dumneavoastră nume.

Aceste date pot fi prelucrate de către furnizor și în țări din afara Uniunii Europene. Noi nu avem nicio influență asupra volumului, modului sau scopului prelucrării datelor de către furnizor. Vă atenționăm că furnizorul de servicii social media este în măsură să creeze cu ajutorul datelor sus-menționate profile de utilizare sub pseudonim sau chiar individualizate.

Vă puteți informa asupra scopului și volumului stocării, prelucrării și folosirii datelor de către furnizorul de servicii social media, cât și despre drepturile care le aveți în acest sens și posibilitățile de luare de atitudine cu scopul de a vă proteja sfera privată. Acest lucru se poate face accesând indicațiile de protecție a datelor de pe Facebook, la adres:
https://www.facebook.com/about/privacy/.

Dacă nu doriți ca ofertantul de servicii social media apărut în pagina noastră de internet să obțină informații despre persoana dumneavoastră, atunci trebuie să vă deconectați de la respectiva rețea de socializare atunci când accesați pagina noastră de internet.

Utilizarea cookie-urilor și obligațiile furnizorilor sunt reglementate atât în legislația Uniunii Europene, cât și în legislația națională.

Dintre documentele care reglementează utilizarea cookie-urlor la nivel European pot fi consultate Directiva 2002/58/CE (PDF) și  Directiva 2009/136/CE (PDF). În acelaşi timp, în legislaţia naţională, utilizarea  cookie-urilor este reglementată de Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, astfel cum a fost modificată ulterior.