Raport anual 2012

Raport anual 2012

Teia Gavrilescu, Preşedinte ViitorPlus: „Acum aproape 10 ani, am luat prima dată contact cu tema complexă a schimbărilor climatice. Eram în Amsterdam, la primul meu loc de muncă, într-o corporaţie, şi mă ocupam tocmai de partea de documentare a acestei teme, în contextul în care se analizau variantele pentru a deveni „neutri în carbon”, la nivel internaţional. Zi de zi, am citit studii oficiale, legislaţie, studii de caz, documente Ştiinţifice, am participat la conferinţe, dezbateri, dezvoltări de strategii în acest domeniu. Trecuse un an şi eram compleşită de cantitatea de informaţii şi de gravitatea lor pentru umanitate, pe termen scurt şi mai ales lung. Era aproape dureros să vezi, pe de-o parte, ritmul alert cu care creşteau, în fiecare an, cantităţile de CO2 şi alte gaze cu efect de seră din atmosferă şi, pe partea cealaltă, ritmul lent în care societatea noastră răspundea cu soluţii politice şi practice.

ViitorPlus a luat fiinţă tocmai din această dorinţă de a contribui, în mod practic, în viaţa noastră cotidiană de indivizi, comunităţi sau organizaţii, la transformarea societăţii actuale într-una armonioasă, durabilă. Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai importante provocări pe care le înfruntăm ca umanitate şi unde e nevoie de fiecare dintre noi. ACUM. Am dedicat anul 2012 tragerii unui semnal de alarmă în această direcţie dar mai ales evidenţierii soluţiilor practice integrate în proiectele noastre: de la educaţie la reciclare, împăduriri, utilizare de energie regenerabilă, prin care am reuşit până în prezent să evităm emisia a peste 6800 tone CO2 în atmosferă. O stare de spirit şi acţiune de care va fi nevoie mult timp de acum încolo.”