Biroul Eco

Biroul Eco este un proiect dedicat companiilor care doresc să reducă impactul asupra mediului generat de activitățile din cadrul birourilor, implicând direct angajații. Oferim consultanță și training-uri companiilor pentru dezvoltarea unui sistem funcțional de colectare selectivă a deșeurilor sau de reducere a consumului de resurse (apă/energie).

Începem cu o analiză-diagnostic specifică tipului de clădire și domeniului organizației beneficiare.

În funcție de rezultate propunem un set de măsuri personalizate și ne ocupăm de implementare:

  • crearea/îmbunătățirea infrastructurii de colectare selectivă,
  • dezvoltarea și implementarea unei campanii de comunicare și conștientizare în rândul angajaților,
  • training de specialitate pentru toți angajații,
  • monitorizarea și comunicarea rezultatelor etc.

Urmărim evoluția impactului pe parcursul a minim 3-6 luni și revenim cu măsuri pentru îmbunătățiri, dacă este cazul.

Companii pentru care am dezvoltat Biroul Eco în anii anteriori:

Metro Systems România, Yves Rocher, ING Bank, TenarisSilcotub, MSD, GSK România, GDF SUEZ Energy România și Apa Nova București-Veolia.