box_top
dots
arrow
dots
arrow
dots
arrow
dots
ONG
arrow
dots
dots
arrow
dots
dots
dots
box_bottomViitorPlus on the net

facebook
box_bottom

 
box_top
Proiecte

BiroulEco

 
Bigar - Amenajare Eco-Turistica
Adoptă un copac!
RECICLETA
Alte informatii utile info

“Biroul Eco” este un program de consultanță și training adresat companiilor care doresc să implementeze un sistem funcțional de colectare selectivă a deșeurilor pentru reciclare sau de reducere a consumului de resurse (apă/energie), prin implicarea angajaților care lucrează în birouri.

Implementarea programului începe cu o analiză-diagnostic pentru situația fiecărei clădiri de birouri și specificului organizației beneficiare. În funcție de rezultate, se propune un set de măsuri personalizate care sunt urmărite pe parcursul a minim 3-6 luni: crearea/îmbunătățirea infrastructurii de colectare selectivă, identificarea unor lideri/promoteri interni, dezvoltarea și implementarea unei campanii de comunicare și conștientizare în rândul angajaților, training de specialitate, monitorizarea și comunicarea rezultatelor etc.

În 2012, beneficiarul acestui program a fost unul dintre partenerii noștri, compania GSK România, care a implementat un sistem de colectare selectivă a deșeurilor în vederea reciclării, la sediul central din clădirea Opera Center București unde lucrează aproximativ 100 de angajați. În birouri au fost amplasate recipiente speciale pentru plastic, hârtie și doze de aluminiu, s-au realizat materiale de comunicare pe teme de mediu și reciclare care au fost amplasate în clădire, inițiativa a fost lansată într-un eveniment cu toți angajații și sprijinită de top management, am susținut sesiuni educaționale pentru aproape 70 de angajați privind colectarea selectivă corectă, problemele actuale ale României legate de reciclare și beneficiile unei atitudini responsabile faţă de mediul înconjurător. Opt dintre cei mai pasionați angajați au devenit eco-ambasadori, având rolul de a-și încuraja colegii să colecteze selectiv și de a monitoriza colectarea din cadrul companiei. S-a obținut un grad de participare foarte ridicat din partea angajaților care, dupa an de proiect,  au colectat pentru reciclare 7839 kg de hârtie, carton și PETuri si au redus consumul de hartie cu 12%.

În trecut, am mai derulat acest program în birourile din București ale companiilor GDF SUEZ Energy România și Apa Nova Bucuresti-Veolia.


box_bottom
 
footer
Prima pagină | Termeni şi condiţii | Contact | Harta sitului © 2006 - 2016 ViitorPlus - asociaţia pentru dezvoltare durabilă