box_top
dots
arrow
dots
arrow
dots
arrow
dots
ONG
arrow
dots
dots
arrow
dots
dots
dots
box_bottomViitorPlus on the net

facebook
box_bottom

 
box_top
Invăţare activă

Resurse învăţare

 
Introducere în dezvoltare durabilă
Ghidul tânărului ecologist
Împăduriri
Alte informatii utile info

Indicatori dezvoltare durabila

Instituţii abilitate

Evenimente

Diverse/generale

Construcţii sustenabile

Energie regenerabila

Eficienta energetica

Energie

Organizaţii non-guvernamentale

Educaţie

Schimbări climatice


Indicatori dezvoltare durabila

Instituţii abilitate

 • http://www.rec.org
  Centrul Regional pentru protecţia mediului in Europa Centrala si de Est
 • http://www.enero.ro
  Enero -  centrul pentru promovarea energiei curate si eficiente in România
 • http://www.asro.ro
  Asociaţia de standardizare din România - Adoptarea standardelor internaţionale, regionale si a standardelor europene ca standarde naţionale precum si informarea publicului

Evenimente

 • http://www.tbli.org
  Conferinţa internaţionala pentru investiţii in dezvoltare durabila „Triple bottom line investing” – profit, planeta, oameni.

Diverse/generale

 • http://www.american.edu/TED/
  Baza de date si informaţii despre comerţ internaţional, cultura, problematici de mediu si conflicte (proiecte Mandala)

Construcţii sustenabile

Energie regenerabila

           National Council for Solar Growth

Eficienta energetica

Energie

Organizaţii non-guvernamentale

 • http://terraIII.ngo.ro
  Terra Mileniului III - desfăşoară programe ecologice in vederea conştientizării populaţiei asupra efectelor schimbărilor climatice, promovează programe de dezvoltare durabila la nivel naţional, regional si global.
 • http://alma-ro.ngo.ro
  Asociaţia Alma-ro - Promovarea dezvoltării durabile in condiţiile asigurării de alternative de rezolvare a disputelor si a creşterii expertizei in administraţiei public
 • http://www.altermedia.ro
  Promovarea libertăţii de expresie prin stimularea implicării sociale si facilitarea accesului cetăţenilor la informaţie
 • http://www.apdr.ro
  Asociaţia parteneri in dezvoltare România - Promovarea si facilitarea dialogului social in paralel cu creşterea gradului de participare a cetăţenilor la viata comunităţii
 • http://www.ce-re.ro
  Centrul de resurse pentru participare publica -  sprijină organizaţiile neguvernamentale şi instituţiile publice în însuşirea principiilor şi aplicarea metodelor de participare publică
 • http://www.constructii.2itb.com
  Asociaţia de urbanism, construcţii si antreprenoriat din România - Dezvoltarea spiritului antreprenorial al tineretului in domeniul construcţiilor
 • www.antrec.ro
  Asociaţia naţionala de turism rural ecologic si cultural -  identificare si promovare a potenţialul turistic rural; organizare cursuri de pregătire profesionala pentru gazde, agenţii de turism rural, prin seminarii, cursuri de scurta si lunga durata, schimburi de experienţa intre ANTREC si organizaţii similare din tara si din străinătate; organizare campanii de publicitate pentru unităţile clasificate si omologate, incluse in reţea, prin mijloace mass-media; participare la evenimentele importante specifice, atît pe plan intern (regional si naţional), cit si extern (tîrguri si burse de turism), cu o oferta diversa.
 • http://www.apd.ro
  Asociaţia Pro-democraţia - Întărirea democraţiei in România prin stimularea participării civice
 • http://www.centras.ro
  Centrul de asistenta pentru organizaţii neguvernamentale - Sa contribuie la dezvoltarea democraţiei in România prin întărirea sectorului neguvernammental
 • http://www.apc-romania.ro
  Asociaţia pentru protecţia consumatorilor - Îmbunătăţirea climatului social, economic si de mediu in care trăieşte consumatorul, prin asigurarea protecţiei drepturilor si intereselor acestuia
 • http://www.osf.ro
  Fundaţia pentru o societate deschisa - Dezvoltarea instituţiilor democratice; respectarea drepturilor omului si minorităţilor; pluralismul in spaţiul politic; reforma politicilor publice in toate domeniile esenţiale vieţii sociale; sprijinirea procesului de integrare a României in structurile europene.
 • www.epce.ro
  Fundaţia pentru parteneriat - înlesneşte participarea activa a persoanelor, organizaţiilor si comunităţilor în procesul de luare a deciziilor prin intermediul finanţărilor, al asistentei tehnice, a lucrului în reţea, a cursurilor de pregătire derulate si prin programe speciale.
 • http://www.fdc.org.ro
  Fundaţia pentru schimbări democratice - Promovarea Drepturilor Omului prin îmbunătăţirea dialogului intre părţi si construirea consensului asupra aspectelor controversate prin consultarea celei de a treia părţi neutre.
 • http://www.transforma.ro
  Democratizarea si transparenta guvernării in societatea romaneasca, dezvoltarea societăţii civile, drepturile omului si drepturile grupurilor minoritare.
 • http://www.cerope.ro
  Centrul roman de politici economice - contribuie la elaborarea, analizarea si evaluarea politicilor economice, îmbunătăţind capacităţile actuale de formulare, corelare si implementare a acestor politici. Dezvolta procesul de comunicare in cadrul structurilor administrative.
 • http://www.fpdl.ro
  Fundaţia parteneri pentru dezvoltare locala Bucureşti - Sprijinirea procesului de democratizare a societăţii româneşti prin creşterea competentei administrative publice si implicarea societăţii civile in procesul de dezvoltare locala
 • http://www.fdsc.ro
  Fundaţia pentru dezvoltarea societăţii civile - sprijină dezvoltarea organizaţiilor societăţii civile, promovează implicarea activa a cetăţenilor in comunitate si ii încurajează sa se alăture eforturilor organizaţiilor nonprofit

box_bottom
 
footer
Prima pagină | Termeni şi condiţii | Contact | Harta sitului © 2006 - 2016 ViitorPlus - asociaţia pentru dezvoltare durabilă