box_top
dots
arrow
dots
arrow
dots
arrow
dots
ONG
arrow
dots
dots
arrow
dots
dots
dots
box_bottomViitorPlus on the net

facebook
box_bottom

 
box_top
Invăţare activă

Productia si consumul sustenabile

 
Introducere în dezvoltare durabilă
Ghidul tânărului ecologist
Împăduriri
Alte informatii utile info

 

Ce sunt producţia şi consumul sustenabile?

Producţia şi consumul sustenabile (PCS) presupun reducerea impactului negativ asupra mediului natural concomitent cu menţinerea sau creşterea standardelor de viaţă ale indivizilor umani (DEFRA- Department for Environment, Food and Rural Affairs UK). Practic, acest concept presupune să producem mai mult utilizând mai puţine resurse.

De ce avem nevoie de PCS ?

□  Cele mai mari presiuni asupra mediului natural sunt exercitate de activităţi precum consumul de energie şi apă la nivel de gospodărie, producţia de alimente, transport şi turism,

□  Din 1950 până în prezent, consumul global de apă pentru toate utilizările s-a triplat, iar în următorii 25 de ani o mare parte a populaţiei mondiale se va confrunta cu o veritabilă criză a apei în condiţiile în care resursele de apă sunt poluate şi supra-exploatate,

□  Producţia de alimente este una dintre activităţile umane care generează cele mai mari consumuri de resurse şi poluare (Vringer and Blok, 1995; Wackernagel and Rees, 1996). Din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră agricultura generează aproximativ 22% din emisiile globale, similar cu industria şi mai mult decât transportul. Producţia de carne generează aproape 80% din emisiile acestui sector (McMichael, Powles, Butler şi Uauy, 2007),

□  Peste 80% din impacturile negative de mediu sunt generate de modul în care produsele sunt proiectate şi produse. (German Federal Environment Agency (ed), 2000, "How to do ecodesign: A guide for environmentally friendly and economically sound design ").

 

Ce presupune PCS?

 1.    Pentru guverne:

 Dezvoltarea şi implementarea unor strategii de dezvoltare socio-economică şi a planurilor de management care vizează reducerea impactului negativ asupra mediului natural prin promovarea principiilor de la Hanovra:

1. natura şi oamenii au dreptul de a co-exista,

2. sistemele socio-economice şi cele naturale se află în interdependenţă, modul în care omul proiectează este dependent de mediul natural. Niciun domeniu al activităţii umane (sector economic sau compartiment al existenţei spiritual-cultural-socială) nu este izolat de modul în care funcţionează natura,

3. respectarea legăturilor dintre domeniul material şi spiritual. La nivelul aşezărilor umane, comunităţilor, gospodăriilor, activităţilor industriale şi comerciale există atât legături materiale cât şi spirituale şi acestea se află în interdependenţă,

4. acceptarea responsabilităţii şi consecinţelor deciziilor referitoare la modul în care proiectăm,

5. dezvoltarea produselor cu valoare pe termen lung,

6. eliminarea conceptului de deşeu,

7. folosirea fluxurilor de energie regenerabilă şi eliminarea consumului de energie fosilă,

8. înţelegerea limitelor designului. Nicio creaţie umană nu este indestructibilă  şi proiectarea nu rezolvă toate problemele,

9. schimbul de informaţii şi cunoaştere.

 

2. Pentru companii:

World Business Council for Sustainable Development definea astfel PCS: Consumul şi producţia sustenabile contribuie la un mediu natural sănătos prin implicarea mediului de afaceri, a guvernelor, a comunităţilor şi gospodăriilor în utilizarea eficientă a resurselor naturale, minimizarea cantităţilor de deşeurilor şi optimizarea folosirii produselor şi serviciilor." (WBCSD, Sustainable Production & Consumption from a Business Perspective, 1997).

La nivel practic, PCS pentru business presupun:

- promovarea inovaţiei: proiectarea şi producerea bunurilor care au impact minim asupra mediului şi care generează bună-stare şi confort utilizatorilor,

- practicarea de preţuri accesibile pentru produse sustenabile,

- eliminarea produselor nesustenabile de pe piaţă,

- folosirea campaniior de marketing pentru a promova produsele sustenabile şi a educa consumatorul.

 

3. Comunitate şi individ

Rolul individului şi al comunităţii în PCS constă în:

- studierea ofertei şi identificarea produselor care generează un impact de mediu minim,

- dimensionarea corectă şi minimizarea consumului şi generării de deşeuri, evitarea consumului inutil de resurse

- reducerea, reutilizare şi reciclarea materialelor. Reciclarea începe cu activitatea de colectare selectivă pentru care fiecare dintre noi este responsabil,

- participarea activă la viaţa comunităţii prin implicarea în luarea deciziilor şi prin activităţi de voluntariat.

Pentru a putea alege în mod responsabil produsele pe care le consumați, puteți consulta acest ghid ce cuprinde mai multe tipuri de etichete inscripționate pe diferite produse. Acestea sunt informațiile culese de noi, dacă aveți completări privind etichetele amintite sau dacă vreți să propuneți și alte etichete pentru completarea ghidului, vă rugăm să lăsați un comentariu sau să ne dați un e-mail  la viitorplus[at]viitorplus[punct]ro .


Comentarii
box_bottom
 
footer
Prima pagină | Termeni şi condiţii | Contact | Harta sitului © 2006 - 2016 ViitorPlus - asociaţia pentru dezvoltare durabilă