box_top
dots
arrow
dots
arrow
dots
arrow
dots
ONG
arrow
dots
dots
arrow
dots
dots
dots
box_bottomViitorPlus on the net

facebook
box_bottom

 
box_top
ONG

ONG partenere

 
ONG partenere
Coaliţia pentru mediu
Pactul pentru Bucureşti

AFF logoAteliere Fără Frontiere este o asociaţie română nonprofit al cărei scop este inserţiunea socioprofesională a persoanelor în mare dificultate prin economia socială şi solidară, o acompaniere socioprofesionala individualizată, luptă împotrivă risipei, pentru păstrarea mediului curat şi proiecte ecologice şi de solidaritate internaţională.
Angajaţii ce lucrează în atelierul de inserţiune "Atelierul de pânză" au fot recrutate de către Ateliere Fără Frontiere şi se află sub asistenţa socială şi profesională a acestora.
Viitorii biciclişti ai proiectului "RECICLETA"  ar putea fi aleşi dintre beneficiarii Programul de asistare în vederea reinserţiei socio-profesionale, implementat de Asociaţia Ateliere fără Frontiere.

 

SOS Satele CopiilorPrimii doi biciclişti ai proiectului "RECICLETA" sunt persoane în dificultate, aflate în Programul de Întărire a Familiei, derulat de organizatia SOS Satele Copiilor România. De asemenea, cargo-bicicletele folosite în proiectului "RECICLETA" sunt cazate în incinta Satului SOS din Bucureşti, zona Floreasca.

Asociatia bate saua sa priceapa iapa

Asociaţia Bate Şaua să Priceapă Iapa este partenera ViitorPlus în proiectul "RECICLETA" şi a ajutat în principal la pregătirea  teoretică şi practică a bicicliştilor, astfel încât aceştia să dobândească abilităţile necesare conducerii cargo-bicicletelor în traficul Bucureştean.

 

ArhiterraAsociaţia Arhiterra , grup de lucru pentru arhitectura ecologică si dezvoltare durabilă. Principalele obiective ARHITERRA se axează pe experimentarea şi promovarea unei eco-arhitecturi sănătoase care propune un stil de viaţă alternativ şi durabil în relaţie cu mediul înconjurător, revitalizarea tehnicilor şi meşteşugurilor tradiţionale, consultanţă şi lobby privind legiferarea normativelor pentru construcţii din pământ.
ViitorPlus este unul dintre partenerii constanţi pentru schimb de informaţii, participari reciproce la evenimentele organizate şi interese comune ai Arhiterrei.

 

PRO URBEAsociaţia „PRO URBE ARAD" are ca scop protejarea şi reabilitarea monumentelor din Arad respectiv monitorizarea activităţii de păstrare, protejare, restaurare, a patrimoniului arhitectural din oraşul Arad -, desfăşurate de instituţiile implicate în gestionarea ansamblului menţionat. Asociaţia dialogheaza permanent cu cetăţenii, oferindu-le explicaţii, soluţii şi idei în domeniul urbanistic, arhitectural şi artistic pentru o raţională şi ponderată activitate de reabilitate a zonei şi integrarea ei în ansamblul urban.
Asociaţia, în activitatea ei ţine cont de legislaţia în vigoare, dar şi de interesele cetăţenilor, şi caută facilităţi fiscale şi administrative acordate proprietarilor pentru implementarea strategiilor de ocrotire şi reabilitarea patrimoniului cultural şi arhitectural.

MASINI VERZIAsociatia pentru Dezvoltare Urbana (ADU) isi propune prin realizarea revistei tematice online "www.MasiniVerzi.ro" sa implementeze in Romania un nou concept de responsabilizare sociala: „Atitudinea AUTO - ECO".
www.MasiniVerzi.ro prezinta programele de responsabilitate sociala ale jucatorilor din industria auto si efortul depus de acestia pentru a-si reduce amprenta de carbon la nivel national si international.

 

Habitat for Humanity RomaniaHabitat pentru Umanitate caută să elimine adăpostirea sarăcăcioasă şi lipsa de adăpost din întreaga lume şi să facă din locuirea în condiţii decente o problemă de conştiinţă şi de acţiune perpetuă a comunităţilor afectate de această situaţie. Este o mişcare creştin-ecumenică, non-profit care construieşte şi reabilitează locuinţe pentru familii defavorizate. În colaborarea cu ViitorPlus, Habitat pentru Umanitate colectează hârtia din birouri pentru reciclare, iar noi venim să o reciclăm în cadrul programului "Recicleta".


box_bottom
 
footer
Prima pagină | Termeni şi condiţii | Contact | Harta sitului © 2006 - 2016 ViitorPlus - asociaţia pentru dezvoltare durabilă