box_top
dots
arrow
dots
arrow
dots
arrow
dots
ONG
arrow
dots
dots
arrow
dots
dots
dots
box_bottomViitorPlus on the net

facebook
box_bottom

 
box_top
Introducere în dezvoltare durabilă

Istoric

 
Definiţii
Principii
Istoric
Alte informatii utile info

Potrivit numeroaselor analize ale tendinţelor curente în problemele de la nivel global, mulţi observatori consideră că specia umană nu-şi mai poate continua dezvoltarea pe bazele actuale fără a fi expusă unor severe perturbări ecologice, economice şi sociale.

Ne aflăm într-un moment crucial din istoria umanităţii, în care trebuie luate măsuri pentru încadrarea societăţii şi sistemului economic pe o traiectorie de dezvoltare durabilă, concept apărut în decursul ultimei jumătăţi de secol, ca urmare a evoluţiei preocupărilor legate de integrarea problemelor de mediu cu cele ale economiei:

 • Deceniul anilor 1950 este deceniul în care încep să capete dimensiuni internaţionale preocupările privind echilibrul tot mai precar dintre sistemul economic şi sistemele naturale; sunt anii în care "piese" aparent fără nici o legătura între ele încep să formeze o imagine a unei lumi cu un viitor incert.
 • La nivelul anilor 1960 apar o serie de articole şi cărţi (Rachel Carson - Silent Spring; Garrett Hardin - The Tragedy of the Commons) care reuşesc să demonteze anumite paradigme şi captează atenţia comunităţii internaţionale. În plus, o serie de catastrofe care au loc în acest deceniu contribuie la intensificarea preocupărilor de mediu.
  La sfârşitul anilor '60 preocupările legate de mediu se regăsesc aproape numai în Vest, în timp ce în ţările comuniste distrugerea mediului în numele industrializării se desfăşoară nestingherită, iar în ţările în curs de dezvoltare, aceste preocupări sunt privite ca un lux occidental.
 • La începutul anilor 1970 atenţia se concentrează în primul rând asupra mediului biofizic, asupra unor probleme ca managementul vieţii sălbatice, conservarea solului, poluarea apelor, degradarea terenurilor şi deşertificarea; principalele cauze ale problemelor sunt considerate creşterea populaţiei umane şi creşterea economică.Aceste puncte de vedere sunt cuprinse în studiul celebru "Limitele creşterii" (The Limits of Growth) publicat de "Clubul de la Roma", care are la baza un model de analiză a 5 variabile: tehnologia, populaţia, nutriţia, resursele naturale şi mediul. Deşi "The Limits of Growth" a fost intens criticat, studiul publică pentru prima dată conceptul de limite extreme - ideea că dezvoltarea ar putea fi limitată de către resursele finite ale Pământului.
 • Anii 1980 aduc noi evenimente la nivel mondial care confirmă că problemele de mediu sunt sistemice şi rezolvarea lor necesită strategii pe termen lung, acţiuni integrate şi participarea tuturor ţărilor şi membrilor societăţii.
  Mediul şi dezvoltarea devin subiecte legitime de studiu în cadrul mai multor discipline sociale şi naturale şi, de asemenea, apar discipline noi care se adresează problemelor inter- şi trans-sectoriale - economia mediului, ingineria mediului şi altele - demonstrându-şi utilitatea în contexte reale.
 • Anii 1990 sunt caracterizaţi de încercarea de a înţelege mai bine semnificaţia conceptului de dezvoltare durabilă.
  Deşi progresul tehnic transformă societatea industrializată, în ţările în curs de dezvoltare puţini sunt cei care beneficiază de acesta.
 • La nivelul anului 2000 aproximativ jumătate din populaţia lumii trăieşte în oraşe care ocupă mai puţin de 2% din suprafaţa Pământului, dar utilizează 75% din resursele Pământului; prima specie de primate este declarată extinctă în decurs de câteva secole, ordin căruia îi aparţin şi oamenii; potrivit Cărţii Roşii a IUCN 11046 de specii sunt în acest moment ameninţate cu extincţia.

În ciuda multor eşecuri, ultimii 30 de ani au creat o platformă solidă pe care să poată fi construită dezvoltarea durabilă în următoarele decenii.
Acest material foloseşte ca referinţă documentul UNEP "Integrating Environment and Development: 1972-2002"

 


Comentarii
box_bottom
 
footer
Prima pagină | Termeni şi condiţii | Contact | Harta sitului © 2006 - 2016 ViitorPlus - asociaţia pentru dezvoltare durabilă