box_top
dots
arrow
dots
arrow
dots
arrow
dots
ONG
arrow
dots
dots
arrow
dots
dots
dots
box_bottomViitorPlus on the net

facebook
box_bottom

 
box_top
Clădiri sustenabile

Definirea conceptului

 
Definirea conceptului
Context
Legislaţie
Alte informatii utile info

    Dezvoltarea durabilă are legatură cu tot ce presupune VIAŢA, fie ea biologică, socială, economică şi spirituală. Ea se reflectă în orice domeniu al existenţei văzută ca un ansamblu de dimensiuni şi de aceea NU este corect să o gândim pe sectoare. Altfel spus, totul are legatură cu totul, dar orice sistem are o serie de componente fără de care n-ar exista iar integritatea fiecărei componente în parte determină integritatea întregului sistem. Aşa stau lucrurile şi cu construcţiile sustenabile. Când facem referire la construcţii sustenabile, noi nu ne referim strict la clădirea în sine ca element construit ci la o componenetă a unui sistem viu: cartier, oraş, ţară etc.
    Aşadar, pentru noi, Clădirea Sustenabilă (prezentare constructii) presupune şi partea fizică - construcţia propriu-zisă - dar şi partea funcţională - suport pentru realizarea unor activităţi, deţine o anumită valoare informaţională de natură tehnică şi culturală. Modalitatea pe care noi am ales-o pentru a trata problema construcţiilor văzute ca element construit este ciclul de viaţă al construcţiilor. Funcţionarea clădirilor însă trebuie văzută integrat, deoarece am încetat de mult timp să mai privim oraşul ca pe o simplă alăturare de clădiri şi străzi pavate, ci recunoaştem că este asemeni unui organism viu, care se naşte, se dezvoltă, stagnează şi apoi trece printr-o fază de distrugere creatoare, doar pentru a se reinventa.
    Am mai invăţat, de asemenea, că o clădire nu există niciodată în sine şi pentru sine, ci ea trebuie să fie permanent pusă în relaţie atât cu cei care o vor ocupa, cât şi cu peisajul în care se va încadra. Altfel spus, o clădire este întotdeauna componenta unui sistem mai mare, care o integrează, fie că este vorba despre un sistem construit (cartier, oraş) sau unul natural (pădure, zonă de coastă etc.). Iar acest sistem integrator are deja o viaţă proprie, un metabolism în care există deja multe alte componente în interacţiune, cu funcţii bine stabilite.
   Ştiind toate acestea, susţinem că o casă sustenabilă trebuie să răspundă, încă din faza de proiectare, unui imperativ: construcţia sa nu trebuie să aducă pagube, ci beneficii sistemului în care se va integra. Ea nu are voie să perturbe funcţionarea acestuia, ci să i-o îmbunătăţească.
Pentru realizarea acestui imperativ, proiectarea unei clădiri durabile trebuie să se facă urmărind toate etapele vieţii acesteia (aşa numitul ciclu de viaţă): extragerea, prelucrarea, transportul şi utilizarea materialelor de construcţie, iar după finalizarea construcţiei, utilizarea cotidiană, întreţinerea şi renovarea, şi în final, demolarea.
    Toate aceste etape trebuie prevăzute încă din faza de proiect a construcţiei, deoarece soluţiile tehnice şi arhitecturale pot evita consumul inutil de resurse prin intermediul iluminării şi ventilaţiei naturale, prin izolarea termică şi fonică a clădirilor, prin armonizarea spaţiilor verzi cu cele construite, pentru a asigura bunăstarea utilizatorilor, dar şi a mediului natural.
   O clădire durabilă reprezintă, deci, un spaţiu care asigură armonia între resursele consumate pentru construcţia şi utilizarea clădirii, pe de o parte, şi bunul mers al vieţii utilizatorilor săi, a întregii comunităţi şi a mediului natural, pe de alta.


box_bottom
 
footer
Prima pagină | Termeni şi condiţii | Contact | Harta sitului © 2006 - 2016 ViitorPlus - asociaţia pentru dezvoltare durabilă