box_top
dots
arrow
dots
arrow
dots
arrow
dots
ONG
arrow
dots
dots
arrow
dots
dots
dots
box_bottomViitorPlus on the net

facebook
box_bottom

 
box_top
Echipa

Consiliul Director

 
Consiliul Director
Ce inseamna echipa ViitorPlus?
Testimoniale

 Teia CIULACU - Preşedinte ViitorPlus

Teia Gavrilescu "Cred ca generatia noastra traieste intr-o lume care are nevoie de noi seturi de valori, gandire si comportament, daca vrem sa lasam generatiilor viitoare o planeta care inca sa valoreze ceva. Pentru mine, dezvoltarea durabila este un concept care ar putea raspunde acestei provocari, de aceea il integrez peste tot in viata mea profesionala si personala. In prezent conduc ViitorPlus-asociatia pentru dezvoltare durabila, un ONG pe care l-am infiintat in 2006 in Romania. In job-ul anterior, am condus noul departament "Planificare Strategica pentru Dezvoltare Durabila " al Ministerului Mediului, care avea ca principala activitate procesul de revizuire, aprobare si implementare a strategiei nationale."

 
Mircea ILIE - Vicepreşedinte ViitorPlus

 Mircea Ilie  "La început, am ştiut că am nevoie de minunile naturii pentru a trăi: de aer curat şi munţi maiestuoşi, de mări furtunoase, de mâncare şi apă proaspată, de lumina soarelui. 
Am aflat apoi că Natura însăşi are nevoie de ajutorul meu. Şi am mai înţeles, în timp, că numai împreună cu oamenii, nu împotriva lor, putem face asta. Fiindcă noi toţi am moştenit Pamântul ca să îl păstorim, nu ca să-l jefuim, iar responasbilitatea e a noastră, a tuturor. 
Povestea mea este despre cum să construim în mod activ viitorul, ceea ce nu se putem face fără temelia trecutului şi fără cărămizile prezentului."


Silvia BOGDAN

Silvia Bogdan  Natura... vie, senzorială, energică, infinită, sălbatică, regenerabilă... un ecosistem care creează interdependență, în care omul rămâne primul aliat și unicul ei protector. Am ales să fac parte din echipa ViitorPlus pentru că oamenii de aici omagiază natura, la propriu... De altfel, ca și mine, ei cred că frumusețea nebănuită a acesteia este egalată doar de cea a sufletului omenesc, așa cum foarte frumos spunea Victor Hugo. Protejarea naturii nu o consider a fi o luptă ci o chestiune de alegere personală și colectivă, un nou mod de viață, un nou mod de operare cognitivă, o nevoie imperativă de a contempla frumusețea infinită a vieții și o încercare în a determina generațiile viitoare să prețuiască această minunată sursă generatoare de inspirație. Se spune că natura și educația lucrează mână în mână, căci educația transformă omul și astfel creează natura. Prin proiectele noastre de dezvoltare durabilă învațăm oamenii să devină mai înțelepți și să conștientizeze necesitatea "sensului urgenței" pe care natura o reclamă pentru prezent dar mai ales pentru viitor.


Georgeta CHIRANA

Georgeta Chirana  "Cred că societatea actuală are mare nevoie de punerea în practică a conceptului de dezvoltare durabilă, nu doar de cuvinte frumoase. Fie că vorbim de persoane fizice, de fiecare dintre noi, cu obiceiurile noastre de consum, fie că vorbim de companii sau alte tipuri de instituţii, legat de lanţul de aprovizionare, de consumul de energie, de reciclare etc  – cu toţii avem ce îmbunătăţi la stilul nostru de viaţă sau la modul de producţie pentru a proteja mediul şi resursele naturale. Doar prin educaţie şi iniţiative inovatoare putem genera o schimbare. Susţin ViitorPlus pentru că este o organizaţie care implementează cu succes astfel de proiecte în România."


Gabriela IORDAN - Manager Recicleta

Gabriela Iordan De 8 ani în ViitorPlus ca: voluntar, manager resurse umane, voluntar, coordonator campanie 2%, voluntar, coordonator proiect Regenesys, voluntar, coordonator extindere RECICLETA, manager proiect RECICLETA. Am pus umărul la creșterea proiectelor de antreprenoriat social Atelierul de Pânză și Recicleta, încă de la lansarea acestora în 2009. Este uimitor să vezi cum proiectele cresc, se transformă, se dezvoltă, să știi că ești parte din proces, că fiecare lucru pe care îl faci, zilnic, are impact imediat social și de mediu. Îmi face onoare că am fost invitată sa fac parte din noul bord decizional ViitorPlus, dar este și o mare responsabilitate. "Cred că toate călătoriile au ceva ridicol...singura călătorie din care nu te întorci întodeauna cu mâinile goale este cea din tine." (Poveste despre dragoste și întuneric - Amos Oz)


Doris STROIESCU - Manager Atelierul de Panza

Doris Stroiescu  


Lucia COJOCARU -  Manager Programul ecOprovocarea

Lucia Cojocaru  


Gabriela ȚICU - Manager Marketing și comunicare

Gabriela Ticu  


Iată câteva date din statut legate de atribuţiile acestora:

CONSILIUL DIRECTOR

Consiliul Director se constituie din minim trei membri. Membrii Consiliului Director sunt aleşi nominal în funcţii de către Adunarea Generală. Principala responsabilitate a Consiliului este să asigure funcţionarea Asociaţiei în conformitate cu statutul acesteia.

Funcţiile şi atribuţiile membrilor Consiliului Director sunt prevăzute în Regulamentul Intern.

Consiliul Director se întruneşte cel puţin de două ori pe semestru şi ori de cîte ori este nevoie. Convocarea Consiliului se face de Preşedinte, iar în lipsa acestuia, de un membru al Consiliului Director.

Pentru buna desfăşurare a activităţilor Consiliului Director, acesta îşi poate constitui organe de lucru permanente sau temporare, în funcţie de necesităţi.

Hotărârile Consiliului Director se adoptă cu votul majoritar al membrilor Consiliului. În caz de egalitate de voturi, votul Preşedintelui este hotărâtor.

În caz de vacanţă sau indisponibilitate a unuia sau mai multor membri ai Consiliului Director, ceilalţi membri decid asupra preluării atribuţiilor acestora sau a convocării Adunării Generale.

Consiliul Director are următoarele atribuţii:

 • Convoacă Adunarea Generală a Asociaţiei;
 • Soluţionează cererile de înscriere de noi membri, pe care le supune spre validare Adunării Generale;
 • Propune Adunării Generale excluderea de membri;
 • Întocmeşte programul de activitate şi bugetul pe o perioadă de un an şi le supune aprobării Adunării Generale;
 • Întocmeşte şi prezintă raportul de activitate Adunării Generale la sfîrşitul anului respectiv în baza căruia se va acorda vot de încredere fiecărui membru al Consiliului Director în parte
 • În cazul în care un membru al Consiliului Director întruneşte sub o treime voturi de încredere are obligaţia să redreseze situaţia prin implementarea măsurilor adoptate în respectiva Adunare Generală şi să prezinte un nou raport de activitate la următoarea Adunare Generală ordinară (în următorul semestru) când un nou vot de încredere va fi organizat. În cazul în care şi de această dată membrul respectiv al Consiliului Director obţine sub o treime voturi de încredere, este revocat imediat din funcţia de membru al Consiliului Director.
 • Dacă este cazul, propune spre aprobare Adunării Generale modificarea structurii organizatorice a Asociaţiei pentru realizarea cât mai eficientă a scopului şi obiectivelor acesteia;
 • Angajează personal salariat sau indemnizat, necesar desfăşurării activităţii specifice Asociaţiei, în limita bugetului aprobat;
 • Stabileşte şi întreţine relaţiile cu terţii;
 • Ţine evidenţa oficială a membrilor Asociaţiei;
 • Are orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.

PREŞEDINTELE

Preşedintele conduce Consiliul Director şi reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii.

Preşedintele poate delega o parte din responsabilitatea sa altor membri ai Consiliului Director.

În caz de vacanţă sau indisponibilitate a Preşedintelui, atribuţiile acestuia sunt preluate de membrii Consiliului Director.


box_bottom
 
footer
Prima pagină | Termeni şi condiţii | Contact | Harta sitului © 2006 - 2016 ViitorPlus - asociaţia pentru dezvoltare durabilă